Nước máng tờ rời ACEDIN -DSC

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả


Tính năng và công dụng:

  • Giảm lượng cồn pha vào dung dịch
  • Tác dụng nhanh giảm thiểu sự hao tổn giấy
  • Bảo vệ bản in tối ưu
  • Không làm ảnh hưởng đến thuộc tính khô của mực
  • Làm sạch bản in nhanh, tạo lớp màng giữ ẩm mỏng và ổn định
  • Thích hợp với các hệ thống làm ẩm khác nhau
  • Kháng khuẩn và bảo vệ hệ thống lô mực
  • Duy trì giá trị độ pH trong khoảng tốt nhất cho quá trình in
  • Giúp đạt cân bằng mực-nước nhanh và ổn định
 Nước máng tờ rời ACEDIN -DSC