Dầu pha mực (Saigonmic)

Liên hệ

Mô tả

Quy cách đóng gói: 
  • 1 lít/ chai
  • 1 thùng 15 chai
 Dầu pha mực  (Saigonmic)