Nước máng tiết kiệm cồn Stabilat DSC D2010

Liên hệ
Tiêu đề:

Mô tả

  • STABILAT D thích hợp dùng cùng tất cả các loại bản kẻm/nhôm tráng sẵn và tất cả các hệ thống làm ẩm.
  • STABILAT D có chứng chỉ do FOGRA cấp về khả năng giúp hạn chế rỉ sét máy đối máy in của các hãng sản xuất như MAN Roland, Konenig & Bauer, vvv.
  • STABILAT D là phụ gia làm ẩm dùng cho các máy in offset tờ rời sử dụng hệ thống làm ẩm bằng cồn hiện đại hay hệ thống làm ẩm thông thường. Phụ gia này có khả năng làm giảm hoặc giúp lại trừ nồng độ Isopropyl.
 Nước máng tiết kiệm cồn Stabilat DSC D2010