Nước máng Substifix AF ( 25kg/can )

Liên hệ

Mô tả


Dung dịch làm ẩm cho in Offset tờ rời không sử dụng cồn (IPA Free)

Tính năng đặc biệt:
• Tạo ra một màng dung dịch gốc mỏng, ổn định thông qua mục tiêu giảm sức căng bề mặt.
• Dòng chảy nhanh trên tấm kẽm.
• Hỗ trợ quá trình cân bằng bằng mực và nước ổn định.
• Cung cấp khả năng bảo vệ chống ăn mòn hiện đại.
• Bảo vệ tốt các bản in.
• Các chất phụ gia đặc biệt ngăn lô mực bị lột.
 Nước máng Substifix AF ( 25kg/can )