Nước máng cho in UV Hydrofix B 801339

Liên hệ

Mô tả

Dung dịch làm ẩm dùng trong in offset tờ rời cho hệ thống in UV ( có thể in thường)
 
 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cân bằng & ổn định độ pH trong khoảng 5.0 – 5.3
- Cho phép hình thành một lớp màng giúp ổn định độ cân bằng mực/nước
của dung dịch làm ẩm.
- Bảo vệ tốt cho bản in
 
 Nước máng cho in UV  Hydrofix  B 801339