Hoá chất làm mau khô Co ( coban ) khô từ ngoài vào

Liên hệ

Mô tả

- Đóng gói :
  •  1 lít/ chai
  • 1 thùng 15 chai
 Hoá chất làm mau khô Co ( coban ) khô từ ngoài vào